Over morado

Morado biedt interim management en strategisch advies. Morado heeft haar wortels in het bedrijfsleven, de sociotechniek, het TQM denken, de businessplanning en -beoordeling. Inmiddels geruime tijd richt Morado zich op missie gedreven organisaties.

Visie

In circa dertig jaar is de waarde van organisaties gekanteld. Het succes van een organisatie wordt door meer dan financiële resultaten bepaald. Het gaat om waardecreatie realiseren voor aandeelhouders, belanghebbenden, de maatschappij: een bijzonder krachtenveld.

Ervaring met en binnen veel verschillende organisaties vormt Morado. Morado werkt met een visie op management.

 

de stelling van Morado

Leiderschap met context, inspirerend en effectief.


Jacqueline Scheidsbach

Morado is Jacqueline en haar netwerk van professionals. Jacqueline is interim manager en strategie adviseur met brede ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de zorg. Ze combineert analytisch denken met een pragmatische instelling, koppelt marktdenken aan verantwoorde accounting. Zoekt evenwicht tussen financieel en sociaal kapitaal.

 

Foppe de Haan: “Een schouderklopje doet geen pijn.”kleefkruid

Een belangrijk thema: de kracht in mensen zien en benutten. Mogelijk op het irritante af; als kleefkruid. Kleefkruid blijft aan je hangen. Morado vraagt door. Met als doel om op te bouwen, met respect voor ieders zijn.